emergency-cartoon

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คืออะไร ?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกร่างกายโดยฉับพลัน ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา กรณีทุพพลภาพถาวร ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  1. ข้อตกลงคุ้มครองตาม อบ.1 : การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
  2. ข้อตกลงคุ้มครองตาม อบ.2 : คุ้มครองตาม อบ.1 รวมการสูญเสียการรับฟังและการพูด
  3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  4. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  5. การรักษาพยาบาล
  6. กระดูกแตกหัก แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน
  7. การชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  8. อุบัติเหตุสาธารณะ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองผู้เอาประกันแบบไหนบ้าง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะคุ้มครองผู้เอาประกันที่มีช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยแบบประกันมาตรฐานของประกันอุบัติเหตุ มี 4 แบบ ดังนี้

ประเภทประกันอุบัติเหตุ-01

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น คุ้มครอง 1 ปี จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว หากผู้เอาประกันอายุเกินกว่า 60 ปี เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี

Read more
ประเภทประกันอุบัติเหตุ-02

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

การทำประกันภัยแบบกลุ่มจะถูกกว่าการทำประกันภัยรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มคนมีจำนวนมากเบี้ยประกันภัยก็จะยิ่งต่ำ จำนวนคน 20 – 49 คน จะได้ลด 10 % จำนวนคน 200 – 999 คน ได้ลด 25 %

Read more
ประเภทประกันอุบัติเหตุ-03

ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

เป็นประกันภัยกลุ่มโดยสถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำ สำหรับกรมธรรม์นี้จะมีเฉพาะแบบ อบ.1 โดยเบี้ยประกันภัยของระดับอนุบาล-ประถมจะต่ำสุด สูงขึ้นมาคือระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพจะมีเบี้ยประกันภัยสูงสุด

Read more
ประเภทประกันอุบัติเหตุ-04

Spread the Savings

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elitsed do eiusmod tempor.

Read more

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

1) การกระทำที่ไม่สามารถครองสติได้ หรือการฆ่าตัวตาย
2) การได้รับเชื้อโรคหรือการทำเวชกรรมทางการแพทย์
3) การทำศัลยกรรม การแท้งลูก การทำฟัน และอาหารเป็นพิษ
4) การเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำท่าอากาศยานใดๆ
5) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
6) การเกิดอุบัติเหตุขณะปฎิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
7) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
8) สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
9) บุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งมีความเสี่ยงระดับ 3 และ 4 แบ่งออกเป็น

อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 3 : ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานช่างหรือทำงานกับเครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้ขนส่ง
อาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ 4 : ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ
ซึ่งสามารถระบุให้ชัดเจนคืออาชีพดังต่อไปนี้

จักรยานยนต์รับจ้าง

คนงานก่อสร้าง

ช่างยนต์

กรรมกร

พนักงานเหมือง

ชาวประมงพนักงานทำความสะอาดกระจก

ยาม

พนักงานดับเพลิง

สตั๊นท์แมน

พนักงานขับรถโดยสาร

คนขับรถแท็กซี่

คนขับรถขนส่งประจำทาง

นักแข่งรถ

ช่างไฟฟ้า

นักมวย

นักประดาน้ำ

นักปีนเขา

พนักงานขุดเจาะ

คนขับเรือ

อาสาสมัครกู้ภัย

พนักงานติดตั้งเสาอากาศ

พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา

นักศึกษาแผนกช่าง

พนักงานส่งเอกสาร

คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส

พนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูง

Subscribe to Newsletter!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.