fire-cartoon-01

ความรู้เรื่องประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย ”
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น โดยกำหนดทุนประกันและการใช้งานสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ

 

หมายเหตุ : การประกันต่ำกว่าทุน จะได้รับผลเมื่อเกิดความเสียหายตามหลักการเฉลี่ย เนื่องจากผู้เอาประกันร่วมประกันตนเอง

 

ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน คือ

 

 1. บ้านอยู่อาศัย
 2. อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ฯลฯ
 3. ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร สต็อกสินค้า

อัตราเบี้ยแพ็กเกจประกันอัคคีภัย

แพ็กเกจประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

ความคุ้มครองหลักจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
วิริยะทิพยชับบ์สามัคคีไอโออิ
1ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ,ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)เต็มทุนประกันภัย
2กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (น้ำท่วม | ลมพายุ | แผ่นดินไหว | ลูกเห็บ)ภัยละ 50,000รวมทุกภัยสูงสุด 20,000/ปีรวมทุกภัยสูงสุด 20,000/ปีรวมทุกภัยสูงสุด 20,000/ปี
3ค่าเช่าที่พักชั่วคราวจากภัยที่ระบุในข้อ 1.1 (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)สูงสุดวันละ 2,000 (30 วัน)สูงสุดวันละ 1,000 (100 วัน)สูงสุด 100,000/ปีสูงสุดวันละ 1,000 (50 วัน)
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐานจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
4ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม (น้ำท่วม | ลมพายุ | แผ่นดินไหว | ลูกเห็บ)-30% ของทุนประกันภัย/ภัยเต็มทุนประกันภัย-
5ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นเพลิง)50,00025,000 หรือ 5% ของทุนประกัน-10,000
6การประกันภัยสำหรับเงินสด10,000---
7คุ้มครองภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคาร100,000-สูงสุด 20,000100,000
8ความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวรกับตัวบ้าน10,000-10,000-
9ภัยจากการนัดหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายฯ100,00030% ของทุนประกันภัย--
ขยายความคุ้มครองพิเศษจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
10ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์-10% ของทุนประกันภัย50,000100,000
11ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง-10% ของทุนประกันภัย50,00010,000
ทุนประกันภัย : 1,000,000 บาท2,374.331,2891,2501,133
ทุนประกันภัย : 2,000,000 บาท3,379.062,5782,3502,206
ทุนประกันภัย : 3,000,000 บาท6,154.643,8683,4503,182

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย :

 1. สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพง และประตู
 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง :

เงินแท่ง เงินรูปพรรณ | ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ | อัญมณี | นาฬิกาข้อมือ | โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่า | ต้นฉบับ สำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ เอกสารสำคัญต่างๆ | วัตถุระเบิด ยานพาหนะ ความเสียหายต่อเนื่องใดๆทุกชนิด | ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า | โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพ่วงทุกชนิด

เงื่อนไข :

 1. สถานที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 2. ตัวอาคารต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (สิ่งปลูกสร้างคอนกรีตล้วน) เท่านั้น (สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
 3. กรณีทุนประกันไม่เป็นไปตามตารางเสนอเบี้ย ให้สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ (โทร 02-8662327-8)
 4. ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
 5. แผนประกันเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยในอาณาเขตประเทศไทย
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมตามที่บริษัทกำหนด
ความคุ้มครองหลักจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
วิริยะทิพยชับบ์สามัคคีไอโออิ
1ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากยวดยานพาหนะ,ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)เต็มทุนประกันภัย
2ภัยจากการนัดหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายฯเต็มทุนประกัน-200,000-
3เงิดทดแทนการสูญเสียรายได้5,000/วัน (20 วัน)-2,000/วัน (30 วัน)1,000/วัน (30 วัน)
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากมาตรฐานจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
4กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (น้ำท่วม | ลมพายุ | แผ่นดินไหว | ลูกเห็บ)5% ของทุนประกัน10% ของทุนประกัน/ภัยเต็มทุนประกัน-
5ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นเพลิง)5% ของทุนประกัน5% ของทุนประกัน50,000100,000
6การประกันภัยสำหรับเงินสด100,000-50,00030,000
7คุ้มครองภัยโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคาร5% ของทุนประกัน10% ของทุนประกันสูงสุด 20,000100,000
8ความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวรกับตัวอาคาร100,000--10,000
9การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก5% ของทุนประกัน-500,000500,000
ขยายความคุ้มครองพิเศษจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
10เงินชดเชยการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและพนักงาน จากภัยไฟไหม้ ระเบิด โจรกรรม250,000/คน (2คน/ปี)--100,000
11ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน5,000/ครั้ง/ปี---
ทุนประกันภัย : 1,000,000 บาท
ทุนประกันภัย : 2,000,000 บาท
ทุนประกันภัย : 3,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. ลักษณะการใช้สถานที่
 2. ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง (กำหนดตามวัสดุที่ใช้สำหรับโครงสร้าง ผนัง และพื้น ของอาคาร) และสถานที่ตั้ง
 3. ลักษณะภัยของสถานที่เอาประกันภัย (ภัยโดดเดี่ยว/ภัยไม่โดดเดี่ยว)
 4. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง (ใช้กำหนดเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัย)

การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันประกอบด้วย

home

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโด ตึกแถว

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น สำหรับความเสียหายที่เกิดจาก

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า (รวมความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. ระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยวชน (จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก)
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ภัยธรรมชาติ : ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ (ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000฿)

shops

การประกันธุรกิจปลอดภัย
(เหมาะกับสถานประกอบธุรกิจ)

ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการต่าง  เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น

building

การประกันอัคคีภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

มีพื้นฐานเหมือนประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่า โดยรวมความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนา ว่าง่ายๆ คือ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองทุกความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองอัคคีภัย-01

อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

รวมภัยบ้านอยู่อาศัย (เฉพาะบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์)
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน)สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ผนังครึ่งตึกครึ่งไม้)
ทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย
100,000645.212,600,0002,593.68100,000645.212,600,0006,029.45
200,000645.212,700,0002,689.98200,000645.212,700,0006,257.36
300,000645.212,800,0002,785.21300,000790.732,800,0006,485.27
400,000645.212,900,0002,880.44400,0001,018.642,900,0006,712.11
500,000645.213,000,0002,976.74500,0001,246.553,000,0006,940.02
600,000681.593,100,0003,071.97600,0001,474.463,100,0007,167.93
700,000776.823,200,0003,167.20700,0001,702.373,200,0007,395.84
800,000873.123,300,0003,263.50800,0001,930.283,300,0007,623.75
900,000968.353,400,0003,358.73900,0002,158.193,400,0007,851.66
1,000,0001,063.583,500,0003,453.961,000,0002,385.033,500,0008,079.57
1,100,0001,159.883,600,0003,550.261,100,0002,612.943,600,0008,306.41
1,200,0001,255.113,700,0003,645.491,200,0002,840.853,700,0008,534.32
1,300,0001,351.413,800,0003,740.721,300,0003,068.763,800,0008,762.23
1,400,0001,446.643,900,0003,837.021,400,0003,296.673,900,0008,990.14
1,500,0001,541.874,000,0003,932.251,500,0003,524.584,000,0009,218.05
1,600,0001,638.174,100,0004,027.481,600,0003,751.424,100,0009,445.96
1,700,0001,733.404,200,0004,123.781,700,0003,979.334,200,0009,673.87
1,800,0001,828.634,300,0004,219.011,800,0004,207.244,300,0009,900.71
1,900,0001,924.934,400,0004,315.311,900,0004,435.154,400,00010,128.62
2,000,0002,020.164,500,0004,410.542,000,0004,663.064,500,00010,356.53
2,100,0002,115.394,600,0004,505.772,100,0004,890.974,600,00010,584.44
2,200,0002,211.694,700,0004,602.072,200,0005,118.884,700,00010,812.35
2,300,0002,306.924,800,0004,697.302,300,0005,345.724,800,00011,040.26
2,400,0002,402.154,900,0004,792.532,400,0005,573.634,900,00011,267.10
2,500,0002,498.455,000,0004888.832,500,0005,801.545,000,00011,495.01

สนใจทำประกันอัคคีภัย

โทรด่วน : 089-924-1596 | โทร : 02-866-2327-8
LINE ID : vichai_tang2538

I am raw html block.
Click edit button to change this html