พ.ร.บ. คือ อะไร

พ.ร.บ. คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่กฎหมายจราจรบัญญัติให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพื่อดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บ ใช้ต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้

พรบ.รถยนต์ + กระบะ 4 ประตู

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

฿645.21

ราคาสุทธิ 600฿ + อากร 3฿

พรบ.กระบะ 2 ประตู + รถบรรทุก

น้ำหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน

฿967.28

ราคาสุทธิ 900฿ + อากร 4฿

รถตู้ส่วนบุคคล + โดยสาร

ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

฿1,182.35

ราคาสุทธิ 1,100฿ + อากร 5฿

icon03

ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

กฎหมายจราจรกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต่อ พ.ร.บ.ก่อนจึงจะต่อทะเบียนและภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ซึ่งทางเรามีบริการต่อภาษีให้ โดยคิดค่าบริการที่ 200 บาทครับ

เป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น

พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองการรักษาพยาบาลคนเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุจากรถของเรา ทำให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วคนเจ็บจะได้รับการรักษาแน่นอน

รูปแบบการเลือกซื้อ พ.ร.บ.

jigsaw

ซื้อพร้อมกับประกันภาคสมัครใจ

การทำประกันภัย พ.ร.บ.อย่างเดียว | ไม่ได้ซื้อพร้อมกับประกันภาคสมัครใจ : หากเกิดเหตุผู้เสียหายต้องทั้งสำรองจ่ายเองทั้งหมด คือ ต้องเตรียมเอกสารและตั้งเบิกเอง ให้ครบตามที่ระบุไว้เบื้องต้น รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

ซื้อแยกกับประกันภาคสมัครใจ

หากทำ พ.ร.บ.พร้อมกับประกันภาคมัครใจในบริษัทเดียวกัน ข้อดีคือ กรมธรรม์จะคุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิต ในกรณีที่วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจาก พ.ร.บ.ไม่เพียงพอ และหากคุณเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณีได้รับบาดเจ็บหนักต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ก็สามารถใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากประกันภาคสมัครใจมาช่วยได้

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง พ.ร.บ

การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดความเสียหาย ณ บริษัทประกัน หรือกองทุนทดแทน

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง(บาท/คน)
1จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1)ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 30,000
1.2)การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000
1.1)+1.2)รวมกันแล้วต้องไม่เกิน65,000
2จำนวนเงินค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด (กรณีป็นฝ่ายถูก)
2.1)ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)ไม่เกิน 80,000
2.2)การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร300,000
2.3)การสูญเสียอวัยวะ200,000-300,000
2.3.1)สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ แขน สายตา ขา หรือเท้าตั้งต่ข้อเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 กรณีขึ้นไป300,000
2.3.2)สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ แขน สายตา ขา หรือเท้าตั้งต่ข้อเท้า หูหนวก เป็นใบ้ เสียความสามารถในการพูด250,000
หรือลิ้นขาด อวัยวะสืบพันธุ์ ความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการ หรือเสียอวัยวะอื่นใด
2.3.3)สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว200,000
2.4)ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน4,000
2.1)-2.4)รวมกันแล้วต้องไม่เกิน304,000
2.6)วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุ/ครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง5,000,000/ครั้ง
2.7)วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุ/ครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง10,000,000/ครั้ง

เอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย(ค่าสินไหม) ประกอบไปด้วย บัตรประชาชน | ใบขับขี่ | สำเนาทะเบียนรถ | สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของฝ่ายที่ถูกและผิด (สำเนาบัตรประชาชนของทายาทในกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต) | หน้าตาราง พ.ร.บ. | บันทึกประจำวันจากตำรวจ | ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล | ใบรับรองแพทย์ (ถ้าคนเจ็บยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล มอบอำนาจให้โรงพยาบาลยื่นเรื่องเบิกได้)

พ.ร.บ. รถยนต์แต่ละประเภทราคาเท่าไหร่

ประเภทรถยนต์ที่นั่งราคา
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋ง)645.21
รถยนต์โดยสาร7 -15 ที่นั่ง (รถตู้)1,182.35
รถยนต์โดยสาร15-20 ที่นั่ง2,203.13
รถยนต์โดยสาร20-40 ที่นั่ง3,437.91
รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง4,017.85
รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รถปิคอัพ)967.28
รถยนต์บรรทุก3-6 ตัน1,310.75
รถยนต์บรรทุก6-12 ตัน1,408.12
รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน1,826.49

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน ทำอย่างไร ?

1) โทรแจ้งตำรวจ 191 เพื่อประสานโรงพยาบาลและกู้ภัย
2) พูดคุยกับผู้บาดเจ็บ สอบถามเบอร์ติดต่อญาติพี่น้องเพื่อแจ้งให้ทราบ

***และหากทำประกันภัยภาคสมัครใจควรดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้ ***
1) แจ้งเหตุทันทีกับบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้
2) แจ้งข้อมูลของรถที่ทำประกัน เช่น เลขกรมธรรม์ ทะเบียนรถ
3) แจ้งรายละเอียดผู้ขับขี่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์
4) แจ้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เช่น ชื่อถนน จุดที่สังเกตุเห็นได้ชัดหรือสถานที่ใกล้เคียง
5) หากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ ให้แจ้งบริษัทประกันภัยทราบทุกครั้งเพื่อความรวดเร็ว
7) ขอชื่อพนักงานรับแจ้งเหตุ หมายเลขรับแจ้ง และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
8) ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเรื่องการประกันภัยใดๆ ติดต่อสายด่วน 1737 (24 ชั่วโมง)

Subscribe to Newsletter!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.